Flandrien - © Kurt Van der Elst
Flandrien - © Kurt Van der Elst
Flandrien - © Kurt Van der Elst
Flandrien - © Kurt Van der Elst
Flandrien - © Kurt Van der Elst
Flandrien - © Kurt Van der Elst
Flandrien - © Kurt Van der Elst
Flandrien - © Kurt Van der Elst
Flandrien - © Kurt Van der Elst
Flandrien - © Kurt Van der Elst
Flandrien - © Kurt Van der Elst

Flandrien

Aan de eindmeet, op de top van de louteringsberg,
staat de Flandrien zijn scheppende pers te woord:

"Ah ja, ik zeg 't Marc,
als ons leven te vergelijken zou zijn met een perfecte cirkel,
getrokken door een passer met pin en potlood,
Dan kan ik u zeggen, Marc:

De benen waren goed,
Mijn pin stond schoon in 't centrum,
en mijn potlood stond op scherp.

Maar ge kent dat hé Marc,
er zijn ook gasten,
die een passer hebben met twee pinnen,
en gasten,
die een passer hebben met twee potloden.

En weet ge, Marc,
't Is simpel hé,
celui qui voyage avec les cochons,
doit manger le même pâté.
é?"

Credits

SPEL Wim Willaert, Mourade Zeguendi, Wouter Bruneel, Zouzou Ben Chikha REGIE Zouzou Ben Chikha PRODUCTIE Action Zoo Humain

In de pers

"Action Zoo Humain zou Action Zoo Humain niet zijn moesten ze die thematiek niet verpakken in een scherpe kaakslag die tegelijk boeiend en niet te belerend theater levert. Het toetredingsproces van de Franssprekende Mourade tot de wielerploeg lijkt een naïeve postkoloniale beschavingscursus."

De Morgen

"Een Flandrien, dat is de Vlaamse spiderman."

De Standaard

"Alles wat we zoeken in het leven, zit in de koers. Geluk en verdriet, dromen en struikelen, heroïek, maar ook persoonlijke drama's."