Artistiek onderzoek

Action Zoo Humain creëert voorstellingen vanuit artistiek onderzoek en vertrekt steeds vanuit reflecties over interculturele vraagstukken. De voorstellingen van het gezelschap lopen sinds 2010 parallel met het doctoraal onderzoek van artistiek leider Chokri Ben Chikha aan KASK/School of Arts/HoGent en draaien rond de onderzoeksvraag Wat is de kritische waarde voor het gebruiken van stereotypen als theatertekens?

“Action Zoo Humain vertrekt met zijn voorstellingen vanuit inhoudelijk/wetenschappelijk onderbouwde ideeën en vanuit een pertinente vraagstelling. Zo vormen zij een mooie aanvulling op het huidige theaterlandschap.” - Artistiek advies Beoordelingscommissie Theater 2015-2016

Na experimenten rond realiteit in theater werpt Action Zoo Humain vandaag een nieuwe vraag op: hoe kan theater als fictief gegeven inspelen op de maatschappelijke realiteit? Die insteek loopt parellel aan Chokri’s postdoctoraat aan KASK/School of Arts/HoGent waarin hij het activerend potentieel van theater in de werkelijkheid onderzoekt.

Verschillende wetenschappelijke disciplines (geschiedenis, antropologie, theaterwetenschappen, moraalwetenschappen, politieke wetenschappen, sociologie) inspireren Action Zoo Humain, in samenwerking met UGent, UAntwerpen en KU Leuven, in zijn artistiek onderzoek naar een unieke positie in het kunstenveld. De incorporatie van het wetenschappelijke binnen de artistieke projecten van het gezelschap is een weloverwogen keuze die Action Zoo Humain bewust aanhoudt. 

artistiek onderzoek Action Zoo Humain - Kurt Van der Elst