Missie

Action Zoo Humain* is een onafhankelijk, dynamisch en geëngageerd theatergezelschap. Het zet in op artistieke ontwikkeling en produceert voorstellingen. Het gaat na in hoeverre theater direct kan ingrijpen op de werkelijkheid zonder daarbij haar poëtisch potentieel en zelfkritiek uit het oog te verliezen. Zo vergroot het de speelbaarheid van de samenleving. De organisatie gebruikt hiervoor het historische concept van de ‘zoo humain’ als (onder)zoek(s)instrument om etnische, religieuze, politieke en economische conflictzones te bevragen.

Action Zoo Humain opereert als een gezelschap dat meerstemmigheid en representatie op de voorgrond plaatst. Zodoende functioneert de organisatie als bruggenbouwer tussen kunstenaars/academici, artistieke/sociaal-artistieke sector, nieuw talent/experts en tussen individuele artiesten en cultuurhuizen. Dit vanuit de overtuiging dat een (artistiek) project niet alleen gerechtvaardigd wordt vanuit de eigen inhoudelijkheid, maar ook vanuit het netwerk waarin het project tot stand komt.

Action Zoo Humain werkt zowel lokaal als internationaal en stimuleert en ontwikkelt samenwerkingen met zowel autonome kunstenaars als organisaties.

Action Zoo Humain streeft ernaar interculturele vraagstukken bespreekbaar te maken en het publiek te activeren. Het gezelschap zoekt naar hedendaagse formats om de interculturele maatschappelijke realiteit weer te geven.

* Vzw Nit Nithei Garabam - de mens is voor de mens een geneesmiddel - wordt in 1994 opgericht door Chokri Ben Chikha, wijlen Omar Camara en Zouzou Ben Chikha. Vanuit een reeks projecten, producties en samenwerkingen met theaterhuizen richten de broers in 2003 Union Suspecte op. Nadat Chokri Ben Chikha in 2008 het gezelschap verlaat, start hij in 2009 het nieuwe gezelschap Action Zoo Humain