Onderworpen - © Phile Deprez
Onderworpen - © Phile Deprez
Onderworpen - © Phile Deprez
Onderworpen - © Phile Deprez
Onderworpen - © Phile Deprez
Onderworpen - © Phile Deprez
Onderworpen - © Phile Deprez
Onderworpen - © Phile Deprez
Onderworpen - © Phile Deprez
Onderworpen - © Phile Deprez
Onderworpen - © Phile Deprez
Onderworpen - © Phile Deprez

Onderworpen

Action Zoo Humain en NTGent slaan de handen in elkaar. Het uitgangspunt van deze samenwerking is een tweeluik: Johan Simons’ regie van Platform wordt opnieuw opgevoerd, met een nieuwe cast, die ook de bezetting wordt van de nieuwe productie Onderworpen. Beide voorstellingen kunnen apart, dan wel als tweeluik worden bekeken.

Regisseurs Johan Simons en Chokri Ben Chikha zijn van mening dat goed theater het publiek confronteert met actuele en scherpe morele vragen. Meer nog, het is volgens hen gevaarlijk om gevoelige thema's dood te zwijgen.

"Ze zullen me snel vergeten". Met deze woorden van het hoofdpersonage Michel eindigt Platform, de roman van Michel Houellebecq die in 2005 door Johan Simons op het toneel werd gebracht. Michels woorden vatten een wereldbeeld samen. De westerse beschaving hinkt op haar laatste benen, een tijdperk is voorbij, en daarmee ook alle kansen om nog gelukkig te worden. De vraag is dan: wat nu?

Houellebecqs laatste roman Onderworpen biedt een antwoord. In deze toekomstfictie heeft de chaotische, neoliberale wereld van Platform plaatsgemaakt voor een nieuwe orde. Frankrijk wordt geregeerd door een democratisch verkozen Moslimbroederschap. De nieuwe regering zorgt voor een stabiel maatschappelijk klimaat. Met als prijs: de inperking van een aantal vrijheden, de onderwerping van de vrouw en de verwerping van de waarden van de Verlichting. Het hoofdpersonage François laat zich maar al te graag onderwerpen aan het opgelegde geloof. "Het zou de kans zijn op een tweede leven dat weinig met het eerste te maken had." Geplaagd door een defaitistische kijk op de westerse samenleving én op zijn eigen leven, hoopt hij op een nieuwe kans om gelukkig te worden. Ook in de liefde.

Credits

NAAR ‘Soumission’ door Michel Houellebecq, in een vertaling van Martin de Haan bij SIngel Uitgeverijen REGIE Johan Simons en Chokri Ben Chikha SPEL Steven Van Watermeulen, Marijke Pinoy, Zouzou Ben Chikha, Sara De Bosschere, Mourade Zeguendi TEKSTBEWERKING Jeroen Versteele DRAMATURGIE Koen Haagdorens LICHTONTWERP Dennis Diels KOSTUUMONTWERP An De Mol ARTISTIEK-TECHNISCH COÖRDINATOR Marc Swaenen SAMENWERKING NTGent / Action Zoo Humain / KASK/School of Arts/HoGent

In de pers

De Standaard

"Onderworpen is zo'n voorstelling die onder je kleren kruipt en de dag nadien nog nazindert...Tegelijk bewijzen NTGent en AZH in hun zeer geslaagde theaterbewerking dat dit boek zoveel meer is dan pessimistische bangmakerij en vooral gaat over de condition humaine van de westerse mens."

De Morgen

"Minder dan een week voor de Franse presidentsverkiezingen legt Onderworpen haarscherp de motivatie bloot om af te zien van een samenleving waarin de burgers de verantwoordelijkheid dragen voor hun democratische keuzes."

De Tijd

"Houellebecq is meedogenloos voor iedereen: moslims, socialisten, kapitalisten, intellectuelen, extremisten. Dat is interessant, tegelijk zit er veel mededogen in zijn hoofdpersonages. Ze zijn ook op zoek naar liefde en zingeving."

Het Nieuwsblad

"Wat je wel kan verwachten van Onderworpen, is sciencefiction zonder ruimteschepen, schone woorden over de desillusie van de liefde, bekeringsrituelen en deuntjes van The Beatles."

Cutting Edge

"Johan Simons en Chokri Ben Chikha benutten ook in deze adaptatie de kwaliteiten van de cast optimaal. Voortdurend heen en weer geslingerd tussen komedie en tragedie..."

De Groene Amsterdammer

"Maar ja, wat zou jij doen, fluisteren mijn demonen vanaf de schouwburgstoelleuning in mijn oor. En in de vragen is de combinatie Platform/Onderworpen op een vileine manier prettig pesterig. In Vlaanderen noemen ze dat: toneel als denkpiste."

Knack

"Onderworpen intrigeert niet alleen door het brandend actuele thema maar ook (misschien zelfs vooral) door het sprankelende spel van de acteursploeg, aangedreven door een pittig regisseursduo."

Trouw

"Net als Platform stoelt Onderworpen op een verhalende verteltrant, die door de magistrale acteerprestaties van grotendeels dezelfde cast keihard binnenkomt."

De Volkskrant

"Hoogtepunt is een scène waarin de tot de islam bekeerde rector (fascinerend gespeeld door Mourade Zeguendi) François de vraag stelt wat voor mens hij wil zijn. Theater als denkoefening, dat is Onderworpen."