Nieuws

30.08.2018 - Chokri Ben Chikha opent het Nederlands Theater Festival 2018

Aan het begin van het nieuwe cultuurseizoen geeft artistiek leider en onderzoeker (KASK/School of Arts/HoGent) Chokri Ben Chikha het startschot van het Nederlands Theater Festival in Amsterdam. Met zijn Staat van het Theater, de jaarlijkse openingsspeech van het festival, zal hij zijn visie op het hedendaagse theaterlandschap uiteenzetten.

Lot Vekemans, de spreker die vorig jaar het festival mocht openen, concludeerde na het lezen van de speeches van de afgelopen tien jaar dat alles al was gezegd. Volgens Chokri Ben Chikha is nog lang niet alles gezegd. Integendeel. Dat de realiteit steeds theatraler wordt, is voor hem meer dan duidelijk. Zo zien we in het journaal een staatssecretaris voor Asiel en Migratie die migranten criminaliseert en horen we op de radio een staatssecretaris voor Gelijke Kansen die ongelijkheid stimuleert. Maar in hoeverre grijpt theater in op de werkelijkheid? Hoe graag wil het theater echt in het hart van de samenleving staan? En wat heeft de theaterwereld er nog voor over om dat te bereiken?

Na een jarenlang gevecht samen met zijn kompanen van Action Zoo Humain voor de urgentie en het maatschappelijk belang van theater, doet Ben Chikha in zijn speech een laatste poging om zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Neemt Chokri Ben Chikha afscheid van het theater of betekent zijn toespraak net een nieuwe start?

Chokri Ben Chikha spreekt zijn Staat van het Theater uit op donderdag 6 september om 17 uur in het Internationaal Theater Amsterdam. De voorstelling Amnes(t)ie is ook te zien op het festival: ze speelt op 15 september in Theater Bellevue. 
Chokri Ben Chikha - © Kurt Van der Elst