Nieuws

14.01.2019 - Danser gezocht! Dancer wanted!

 

English below

 

Action Zoo Humain en hetpaleis zoeken een mannelijke danser voor de nieuwe productie Dihya, een jongerenvoorstelling met dans en muziek, gespeeld door Dahlia Pessemiers-Benamar, in een regie door Simon De Vos en met een tekst door Rachida Lamrabet.

De monoloog vertelt het verhaal van de Imazighenkoningin Dihya, gesitueerd in de zevende eeuw. Dihya wist verschillende volkeren en religies rond zich te verenigen en wordt vandaag zowel doodgezwegen als bewonderd, onder andere als feministisch symbool voor de kracht van de vrouw. Action Zoo Humain en hetpaleis zijn op zoek naar een danser die de Arabische wereld kan vertolken door middel van dans en beweging. De repetitie- en speelperiode loopt van midden september tot en met midden november 2019. De voorstelling gaat in première op donderdag 24 oktober 2019.

Verloning op basis van de CAO Podiumkunsten (A-schaal)

 

Over Action Zoo Humain

Action Zoo Humain is de internationaal gerichte performancegroep en het theatergezelschap rond Chokri Ben Chikha (theatermaker, performer, onderzoeker) en Hanne Boelaert (handelswetenschapper). Naast deze artistieke en zakelijke kern verzorgt Evelyne Bauer de communicatie en maken ook Zouzou Ben Chikha (acteur, theatermaker), Dahlia Pessemiers-Benamar (theatermaakster, actrice) en Marijke Pinoy (theatermaakster, actrice) vast deel uit van de artistieke ploeg.

www.actionzoohumain.be

 

Over hetpaleis

hetpaleis is een podiumkunstenhuis voor alle kinderen en jongeren. Het werkt als een plein: een open, publieke ruimte midden in de stad. Het is een plek van ontmoeting, een spiegel van een wereld die onophoudelijk in beweging is. Een kruispunt in de stad, waar mensen en verhalen elkaar ontmoeten. hetpaleis richt zich tot een breed en superdivers publiek van kinderen, jongeren en volwassenen. Zij bevolken het plein en zijn volwaardige gesprekspartners. hetpaleis verhoudt zich, net als andere pleinen, tot de rest van de wereld en de actualiteit en neemt een actieve en verbindende rol op binnen het kunstenlandschap. De blik is lokaal, nationaal en internationaal gericht.

www.hetpaleis.be

 

Profiel

  • Je bent een mannelijke danser met professionele ervaring.
  • Je bent van (Noord-)Afrikaanse origine.
  • Je bent tussen de 18 en de 30 jaar.
  • Je bent een krachtige danser, die ook zacht en lyrisch kan bewegen.
  • Je hebt kennis van hedendaagse dans.

 

Interesse?

Bezorg je cv en een overzicht van je beschikbaarheid van september tot en met november 2019 ten laatste op zondag 27 januari 2019 aan Evelyne Bauer (evelyne [at] actionzoohumain.be). Als je geselecteerd bent, nodigen we je uit voor een auditie op vrijdag 8 februari 2019 (vanaf 15 uur) in hetpaleis in Antwerpen.

Veel succes!

 

ENGLISH

 

Action Zoo Humain and hetpaleis are looking for a male dancer for their new theatre production Dihya, a youth performance with dance and music, played by Dahlia Pessemiers-Benamar and directed by Simon De Vos. The text is written by Rachida Lamrabet.

The monologue tells the story of the Amazigh queen Dihya, situated in the seventh century, who managed to unite different peoples around her. Today, she is both hushed up and admired, among other things as a feminist symbol for the power of women. Action Zoo Humain and hetpaleis are looking for a dancer who can interpret the Arab world through dance and movement.

The rehearsal and performance period runs from mid-September to mid-November 2019. The performance will premiere on Thursday 24 October 2019.

Remuneration on the basis of the CLA for the Performing Arts (A scale)

 

About Action Zoo Humain

Action Zoo Humain is the internationally oriented performance group and the theatre company around Chokri Ben Chikha (theatre maker, performer, researcher) and Hanne Boelaert (commercial scientist). In addition to this artistic and administrative core, Evelyne Bauer is responsible for communication and Zouzou Ben Chikha (actor, theatre maker), Dahlia Pessemiers-Benamar (actress, theatre maker) and Marijke Pinoy (actress, theatre maker) are also permanent members of the artistic team

www.actionzoohumain.be

 

About hetpaleis

Hetpaleis is a performing arts house for all children and young people. It works like a square: an open, public space in the middle of the city. It is a place of encounter, a mirror of a world that is constantly in motion. A crossroads in the city, where people and stories meet. Hetpaleis is aimed at a wide and super diverse audience of children, young people and adults. Like other squares, the palace relates to the rest of the world and current affairs and takes an active and connecting role within the arts landscape. The gaze is local, national and international.

www.hetpaleis.be

 

Profile

  • You are a male dancer with professional experience.
  • You are of (North) African origin.
  • You are between 18 and 30 years old.
  • You are a powerful dancer, who can also move softly and lyrically.
  • You have knowledge of contemporary dance.

 

Interested?

Send your CV and an overview of your availability from September to November 2019 to Evelyne Bauer (evelyne [at] actionzoohumain.be) at the latest on Sunday 27 January 2019. If you are selected, we invite you for an audition on Friday 8 February 2019 (from 3 pm) in hetpaleis in Antwerp.

Good luck!

 

© Kurt Van der Elst